เหรียญ Stablecoin คือ เหรียญที่ถือกำเนิดขึ้นเพื่อทำให้ราคาของ cryptocurrency มีเสถียรภาพ โดยการอ้างอิงมูลค่าของเหรียญกับค่าเงินหรือมูลค่าของที่มีค่า เช่น เหรียญ USD น้ำมัน ทอง เพื่อลดความผันผวนของราคาเหรียญ

ในปัจจุบัน เหรียญ Stablecoin สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท

1. Stablecoins รับประกันโดย Fiat

   เป็นเหรียญที่ได้รับการสนับสนุนจากสินทรัพย์จากโลกแอนะล็อก เช่น ดอลลาร์สหรัฐ เงินปอนด์ ยูโร และสินค้าโภคภัณฑ์อย่างทองคำ ในกรณีนี้เรียกว่า Commodity-Collaterized Stablecoin

   Stablecoin ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมมากที่สุดในตลาดปัจจุบันคือ USD Backed Tether (USDT) ในอัตราส่วน 1: 1

   ข้อจำกัดของเหรียญประเภทนี้คือความจำเป็นสำหรับองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดเก็บสินทรัพย์แอนะล็อกที่ใช้ในการสำรองเหรียญดิจิทัล ซึ่งขัดกับแนวคิดของชิ้นส่วนดิจิทัลที่ต้องการกำจัดพ่อค้าคนกลาง

2. Crypto-Collateralized Stablecoins

   ได้รับการสนับสนุนโดยเหรียญดิจิทัล แน่นอนว่าการรองรับเหรียญดิจิทัลทำให้เกิดความผันผวน

   กลไกการออกเหรียญ Stablecoin นี้เป็น Over-Coollaterized ซึ่งหมายความว่าการออกเหรียญ stablecoin 1 จะต้องได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยสกุลเงินดิจิทัลในสัดส่วนที่สูงกว่าเพื่อให้เหรียญที่มีเสถียรภาพสามารถทำงานได้ดีแม้ว่าราคาของเหรียญจะมีมูลค่า อย่างรวดเร็ว

   ตัวอย่างของ Stablecoin ประเภทนี้คือ DAI

   คุณสมบัติหลัก Stablecoin ที่รวบรวมการเข้ารหัสลับยังคงเป็นเหรียญกระจายอำนาจที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi)

   ข้อจำกัดคือ stablecoin เหล่านี้จะผันผวนมากเสมอ เพราะพวกเขาใช้สกุลเงินดิจิตอล ซึ่งมีความผันผวนสูงมากได้รับการสนับสนุนแล้วและซับซ้อนมาก อาจเป็นเรื่องยากสำหรับนักลงทุนทั่วไปที่จะเข้าใจ

3. Non-Collateralized Stablecoins

   ไม่ได้รับการสนับสนุนจากทรัพย์สินใดๆ แต่ใช้กลไกพิเศษในการควบคุมความมั่นคงของเหรียญ

ตัวอย่างการใช้เหรียญ stablecoin ในปัจจุบัน

   หยุดพักจากตลาด Cryptocurrency อยู่ในช่วงขาลงซึ่งทำให้การซื้อขายในตลาด Cryptocurrency สะดวกกว่าการแลกเปลี่ยน cryptocurrencies ด้วยเงินสด และยังถูกมองว่าเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสกุลเงินในโลกแห่งความเป็นจริงและโลกดิจิทัล

ข้อจำกัดหลักของ stablecoin

   ความสัมพันธ์และความเหลื่อมล้ำกับสกุลเงินในโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งทำให้การเฝ้าติดตามโดยรัฐบาลของแต่ละประเทศเป็นเรื่องที่พิเศษมาก

   เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เคยเตือนผู้ลงทุน การออกเหรียญเสถียรที่เรียกว่า THT ซึ่งระบุว่าเหรียญมีมูลค่า 1 บาท ระบบการเงินของประเทศจะแบ่งออกเป็นหลายระบบ ส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบการเงินของประเทศ จึงถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น